Йеромонах Йоан (Филипов)

Из книгата Суеверия сред днешните християни

 

ТОДОРОВДЕН

 

Светата Църква никога не е по­зво­ля­вала да се извършват конски над­бягвания по време на цър­ков­ните празници, а особено по време на Великия пост.

Знаменателен случай е описан в жи­ти­ето на св. Йоан Постник, патриарх Цариградски. Веднъж, в петък преди Пет­десетница било известено на свете­ца, че на другия ден се подготвя конско състезание. Той отвърнал: „Конско състезание в светата Пет­де­сетница не бива да има!”, и като паднал на колене, помолил се на Бога да яви някое знамение, с което да раз­руши този замисъл и да устраши хората, които възнаме­ря­вали да го сторят. И ето, когато всички се събрали на място­то, където обичайно се провеждали надбягванията и когато те започнали, внезапно се разразила силна буря с гръмове и мълнии, завалял дъжд и голяма градушка, тъй че всички уплашени се разбягали от зрелището[1].

Конски надбягвания на Тодоровден

Оттук е съвършено ясно, че в езическите конски надбяг­вания на Тодоровден няма нищо християнско. И не следва конете да се поръсват със светена вода, както се прави на някои места, нито пък да им се четат молитви за благосло­вение и успех. Какво освещаване може да се извършва на нещо, противно на Божиите наредби?

 [1] Чети-миней, 2-ри септември.